IT SIMPLIFICATION

over vereenvoudiging van ict in organisaties

Flower

Posts Tagged ‘kosten’

Money is Time?

Volgens Gartner zullen de wereldwijde uitgaven aan ICT in 2011 ongeveer 3600 miljard US Dollar bedragen. Ik heb de punten en komma’s nog even nagekeken, en de definities van billion, biljoen, trillion en triljoen, maar dat is ruim 2,4 biljoen Euro, in 1 jaar dus. Ik denk dan tegen-woordig al snel ‘Kanniewaarzijn’, maar als Gartner het zegt, dan zal het ongeveer kloppen. Deze ICT-uitgaven zijn in 2011 als volgt te verdelen over vier categorieën: hardware 11%,  software 7%, IT services 23% en telecom 59%.

Zou het nou zo zijn dat de gemiddelde CIO in Nederland zo’n 60% van zijn of haar tijd, ofwel 3 dagen per week, besteedt of zou moeten besteden aan telecom? Of is dat te eenvoudig geredeneerd?

TCO: Total Cost of Ongemak

Dat klinkt onaardig, maar zo is het niet bedoeld. De afkorting TCO wordt te pas en te onpas gebruikt voor de totale kosten van ICT van een organisatie. Het is populair ICT-jargon. Maar het oorspronkelijke concept van TCO wordt zelden consequent gehanteerd. Te ingewikkeld. Total Cost of Ownership is bedacht door de Gartner Group in de vorige eeuw om ook de kosten van ongemak voor gebruikers, bijvoorbeeld wachttijd (downtime) en opleidingsuren, en de indirecte kosten als doorbelastingen van andere afdelingen (financiën, personeelszaken, facilitair e.d.)  mee te nemen in de totale ICT-kosten van een organisatie. Het bijzondere van het TCO-concept zit dus juist in die indirecte gebruikers- en organisatiekosten.

Total Cost of Ownership

Interessant concept, leuk plaatje, maar een brug te ver. Want veel organisaties weten vandaag de dag helemaal niet hoeveel men jaarlijks aan ICT uitgeeft: gewoon aan out-of-pocket kosten en afschrijvingen. Dat lijkt mij nog steeds een onmisbaar kengetal.

En ondertussen is TCO alweer ingehaald door methodieken om de toegevoegde waarde van ICT te berekenen. Het gaat immers om de bijdrage van ICT aan het bedrijfsresultaat. Terecht punt, maar nog moeilijker.  Dus eerst maar eens even die gewone jaarlijkse ICT-kosten inventariseren. En die dan ook zo noemen, en niet TCO, want dan zouden we nu ook de kosten van ‘digital distraction’ (spelen met PDA, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc) mee moeten nemen. Dan doet zich de vraag voor: is dat nou gemak of ongemak? Maar laten we bij het begin beginnen.

500 miljard USD per maand???

November vorig jaar publiceerde Roger Sessions een white paper over de omvang van ICT-mislukkingen. Een gigantisch bedrag rolde uit zijn rekensom die ik eerder samenvatte. Inmiddels is er commentaar. Bruce F. Webster (‘Making IT work since 1974′) kon de aanklacht van Sessions tegen de prestaties van IT niet over zijn kant laten gaan en schreef er een post over op zijn weblog. Webster is een muggenzifter (‘…. Sessions made the simple mistake of using the PDF page count rather than the document’s actual page numbering.’ pffff), maar heeft ook her en der een punt, en die zijn zeer substantieel qua effect. Hij concludeert dat Sessions er voor wat betreft de overheidssector bijna een factor 10 naast zit. Ten aanzien van IT-projecten in het bedrijfsleven vindt Webster dat Sessions ook veel te pessimistisch is. Een goede onderbouwing  door Webster met alternatieve uitkomsten ontbreekt helaas. De ‘over de duim’ berekening van Sessions blijft wat mij betreft interessant en de moeite van het nader onderzoeken en monitoren waard. Ook al gaat het mogelijk  ’slechts’ om enige tientallen miljarden USD per maand.

IT-mislukkingen kosten wereldwijd ca. 500 miljard USD per maand

Een eenvoudige rekensom van Roger Sessions.

Na te lezen in zijn white paper “The IT Complexity Crisis: Danger and Opportunity” met bronvermeldingen en uitleg:

- 6,4% van Bruto Nationaal Product (BNP) wordt besteed aan ICT

- 43% daarvan aan IT (hardware, software en IT diensten); rest is communicatietechnologie

- twee derde van de IT-projecten van de US-overheid zijn als risicovol bestempeld

- 65% van projecten zal daadwerkelijk mislukken

- de indirecte kosten van mislukte IT-projecten zijn 7,5 x de kosten van het project

- IT-mislukkingen kosten dan 0,064 x 0,43 x 0,66 x 0,65 x 7,5  = 0,089 (ofwel bijna 9%) van het BNP

- het wereldwijde BNP bedraagt 69.800 miljard USD per jaar

– wereldwijd kosten IT-mislukkingen jaarlijks 6.180 miljard USD ofwel ruim 500 mld USD per maand

Roger Sessions is ruimhartig: hij geeft aan dat het natuurlijk om schattingen gaat: hij kan er 10 tot 20% naast zitten! Het gaat volgens hem niet om de exacte omvang, het gaat om de gigantische omvang.

Wordt vervolgd want ook deze IT Complexity Crisis is een kans.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin