IT SIMPLIFICATION

over vereenvoudiging van ict in organisaties

Flower

Posts Tagged ‘simplicity’

Philips design en Simplicity

Twee korte videos over de manier waarop Philips met design omgaat. De eerste is een statement van Josephine Green, Strategic Foresighting of New Solutions Development.  Zie http://live.philips.com/index.php/nl_nl/video/simplicity-josephine-green/1913332509. De tweede visual, een tikje langer (4 min.), kruipt dichter op het design proces en is vooral interessant door de concrete prototypes aan het eind. Zie http://live.philips.com/index.php/nl_nl/video/design-simplicity/1913340287

Simple Design

Secrets of Simplicity: rules for being simple and usable (Giles Colborne)

View more presentations from cxpartners.

Vereenvoudiging binnen ICT heeft veel te maken met de beleving van apparaten en software door gebruikers. Voor designers van huizen, websites, liften, afstandsbedieningen, stuurhutten in boten, PDA’s, magnetrons, printers, waarvan niet eigenlijk, is gebruikersvriendelijkheid een belangrijk thema. Bijgevoegd een heldere presentatie van Giles Colborne ‘The Secrets of simplicity’. 128(!) sheets, maar in een prettige door-blader-stijl. Bruikbaarheid (‘usability’) is de resultante van efficiency, effectiviteit en tevredenheid. Colborne stelt dat bruikbaarheid en eenvoud bijna identiek zijn. Hij formuleert 4 strategieën om tot vereenvoudiging te komen: 1. minder features 2. verbergen van features 3. groeperen en 4. verplaatsen van features. Vervolgens ook twee Wetten van Vereenvoudiging: 1. Complexiteit wordt nooit volledig weggenomen, maar alleen verminderd en verplaatst en 2. Eenvoud is een beleving in het hoofd van de gebruiker. Die subjectiviteit is wat mij betreft ook een belangrijk gegeven: wat de één als eenvoudig en overzichteluijk ervaart kan een ander als buitengewoon complex beleven.

Simplicity volgens Philips

Al geruime tijd gebruikt Philips de pay-off  Sense and Simplicity. Dat is een nobel streven. Inmiddels is een Simplicity Event website gecreëerd met een terugblik op het Simplicity event van Philips vorig jaar in Moskou en met een aantal filmpjes die illustreren hoe Philips Sense and Simplicity in producten van vandaag en morgen vertaalt. Het is even zoeken maar via de buttons Simplicity Today en Simplicity Tomorrow zijn de videos te vinden. De read more buttons helpen de onschuldige kijker om alle zintuigen weer op elkaar af te stemmen.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin