IT SIMPLIFICATION

over vereenvoudiging van ict in organisaties

Flower

Posts Tagged ‘Software’

Wat zijn Apps?

Domme vraag! Zo dom dat de organisatoren van het Sogeti VINT Symposium 2011 ‘The App Effect’ vorige week, mij niet echt serieus namen. Dat gebeurt vaker met domme vragen. Misschien had ik de vraag moeten twitteren met #vint in plaats van Menno van Doorn en Michiel Boreel direct aan te spreken.

Maar wat zijn apps nou eigenlijk? Is een app een api? Zijn apps hetzelfde als applets? Hebben apps iets te maken met Apple? wat is eigenlijk het verschil tussen een app en een widget. Of is het een plugin?  Of zijn apps gewoon applications? The Holy Wikipedia gaat voor de laatste, eenvoudige oplossing. Wikipedia Nederlands meldt dat app een afkorting is voor Afrikaanse paardenpest en een korte aanduiding is voor een computerprogramma, een ApplicatieWikipedia English zegt dat app gewoon short is voor application software.

Ging dat congres in Bussum nou de hele dag over ‘Het Software Effect’? Nee, dat zou niet erg eigentijds geweest zijn. Software is er al wat langer. Het VINT Symposium ging over de rijkdom aan informatie en communicatie-faciliteiten van vandaag en morgen. Heel veel trends uit het dagelijks en minder dagelijks leven passeerden de revue: Facebook currency, 3D-printing, een simpele credit card add on voor smartphones, Angry Birds, Glassdoor.com (working day assessment),  Kickstarter, Flipboard, Instagram, Drinkspiration, en nog veel meer. Het congres ging weinig over de effecten van deze trends op het bedrijfsleven, maar wel nadrukkelijk ook over de (negatieve) effecten van die informatie overload op de mens. Nicholas Carr was er zelf niet, maar inhoudelijk wel. Interessante dag, al met al.

Maar nu terug naar die domme vraag. Volgens mij is een app klein en cloud based. Het is een computerprogramma-tje, een klein stukje software dus, dat via internet verkrijgbaar is en gebruik maakt van data en rekencapaciteit via internet. Apps zijn gemaakt voor gebruik op telefoons of tablets met internet, mobiele user interfaces dus. Apps zijn verkrijgbaar via de Android Marketplace of de Apple App Store. Vaak gratis, vaak heel goedkoop (minder dan een dollar of een Euro) en heel soms een serieuze aankoop. Soms is een app niet veel meer dan een link naar een populaire website met een interface voor mobiel of tablet. Maar, en dat is verwarrend, er zijn ook grotere apps, zoals Tomtom via de App Store verkrijgbaar. Die is niet echt klein te noemen, maar als uitzondering te beschouwen. Ik heb inmiddels een nieuw artikel aangemaakt op Wikipedia en ben benieuwd naar de aanpassingen in de komende weken.

Wat is het App Effect?  De overload aan informatie en communicatie in het dagelijks leven is niet het gevolg van die kleine computerprogramma-tjes, maar het gevolg van het feit dat onze telefoons massaal met internet verbonden zijn. Dat App Effect van Sogeti is dus een gevolg van mobiel internet. Apple-addicts denken dat het alleen om iPhones en iPads gaat, maar anderen weten wel beter. Het congres had dus moeten heten ‘The Mobile Internet Effect’. Dat had de lading beter gedekt, maar klinkt minder sexy, want apps zijn wel hot. Misschien een idee voor de ondertitel van het boek dat er nog aan komt.

Het was overigens een prima en inspirerend congres, dus verder alle lof voor Sogeti. Wat mij betreft waren de bijdragen van Gerd Leonhard en Sander Duivestein het meest interessant. De CEO van Vodafone Nederland Jens Schulte-Bockum werd pas uitgejoeld toe hij al weg was, dankzij de onbevangen presentatie van de 24-jarige Alexander DWDD Koeppling. Heel prettig ook, hilarisch soms, was de uitsmijter van de dag, Maarten van Rossum, die optrad met een gebroken vinger, veroorzaakt door een happ van een ezel in Zuid-Frankrijk…..

Apps, SaaS, Excel…..en Application Portfolio Management

Veel organisaties beschikken over een onoverzichtelijke hoeveelheid ICT-toepassingen met bijbehorende hoge licentiekosten en onderhoud-inspanningen. Functionele overlap tussen sommige van die softwarepakketten is dan onvermijdelijk en ook de interfaces tussen de verschillende toepassingen vergen veel aandacht en onderhoud.

Daar is het volgende op bedacht: APM ofwel Application Portfolio Management. Het hele zaakje wordt keurig geïnventariseerd, functionaliteiten afgestemd op de gebruikers, voorzover mogelijk gestandaardiseerd, en dat alles ook helemaal volgens de regels, fully compatible.

Helaas is dat geen easy go. De introductie van APM gaat vaak gepaard met Application Overhaul, een grote schoonmaak. Dat is niet zo gek: eerst de bezem er doorheen als een overzichtelijk plaatje nodig is van de software-zolder. Struikelblok bij zo’n grote schoonmaak is legacy software: verouderde, vaak aangepaste en slecht beheerde, maatwerk software in het kern-bedrijfsproces van de organisatie. Zolang er niets gebeurt blijft het wel doordraaien, maar wijzigingen en nieuwe koppelingen zijn buikpijn-veroorzakers. Vernieuwing is een migraine-dossier. Opruimen en APM: liever even niet.

Ook onder het tapijt kan bij een Application Overhaul van alles blijken te liggen. Sommige softwarepakketjes met een klein aantal gebruikers zijn ooit decentraal aangeschaft en vervolgens nooit aangemeld ter ‘naturalisatie’ bij de ICT-afdeling. Omvangrijker is de problematiek van de Excel-oplossingen. Creatieve knutselaars hebben de mooiste toepassingen in Excel gebouwd, vooral als de ICT-afdeling het te druk heeft en de lijn-manager veel haast. Buiten beeld, maar soms cruciaal voor het bedrijfsproces, en daarmee kwetsbaarheid veroorzakend. Kenmerkend voor tapijten is dat men ze liever niet optilt. Weerstand tegen APM, dus.

Maar APM zal door twee ontwikkelingen juist hoger op de prioriteitenlijst komen: Apps en Saas. Organisaties krijgen te maken krijgen met Apps: kleine, soms bijna maatwerk, ICT-toepassingen die handig gebruik maken van gemeenschappelijke platform-software en data.  Nu nog vooral in het prive-domein van de smartphones, maar in toenemende mate ook binnen het bedrijfsleven. Heel gemakkelijk, maar volgens sommigen verslavend. SaaS, ofwel Software as a Service, zorgt ervoor dat software niet formeel aangeschaft hoeft te worden. Op basis van pay-per-use kan een toepassing, als een dienst, via internet gebruikt worden. Daar waar het ondernemerschap gepropageerd wordt, en dat is niet alleen bij Philips, zullen de Apps en de SaaS-oplossingen populair worden. Beide lenen zich immers uitstekend voor decentrale aanschaf en beheer.

Decentraal beheer? Dat is een uitdaging. Of is decentraal Application Portfolio Management juist een kans? APM decentraal beleggen is misschien wel effectiever dan centraal, big brother aangestuurd. En dat levert dan direct een belangrijke ICT-verbeterslag op, aangezien APM nog geen gemeengoed is. Beter decentrale APM dan geen APM. Flankerende afspraken over IT Governance, de besluitvorming over ICT, zijn dan wel een randvoorwaarde.

 

Enterprise Apps?

Je hebt een telefoon, een pda. Dat ding kan ook mailen en internetten en navigeren. Geweldig. Wil je meer, dan hoef je niet zoals een paar jaar geleden een nieuwe telefoon te kopen. Kwestie van een appje downloaden. Veel apps zijn niet veel meer dan snelkoppelingen, zoals die op het bureaublad van de laptop. Maar veel andere apps zijn game-apps of kleine programmaatjes die op een slimme manier databestanden op de telefoon en/of op het internet met elkaar combineren (mash-apps) en die echt nieuwe en handige toepassingen opleveren.

Dat zouden we op kantoor ook wel willen: iemand bedenkt een handige nieuwe toepassing van het bestaande ERP-pakket of CRM-pakket en in plaats van een notitie, gesprekken met software developer, een projectvoorstel, een plek in de project-stuurgroep en een half jaar later een resultaat dat toch net niet helemaal is wat je je had voorgesteld, komt er een slimbo langs die een halve dag later het eerste testje laat zien en nog een halve dag later het idee heeft omgetoverd tot een werkende tailor made toepassing bij het bestaande pakket. Waarom kan dit niet?

Een eenduidig ICT-infrastructuur-platform, master data policy, bestaande software met open standaarden en een open innovatie beleid vormen een goed uitgangspunt. Maar voor de meeste organisaties is dat voorlopig een utopie.

Accenture & IT Simplification

Na Dell en CA (Lean IT) gaat nu ook Accenture het thema IT Simplification oppakken. Binnenkort vindt in Amsterdam een exclusief Accenture Round Table Dinner plaats over dit onderwerp. Sprekers zijn Robbert-Jan Stegeman (Nuon), Arjan Juurlink (Achmea) en Gert Traa (Accenture). Moderator is Victor Deconinck, die ook een bijdrage levert onder de titel ‘Less is more, not only in IT!’. De bijeenkomst gaat vooral over vereenvoudiging van het applicatielandschap met de bijbehorende valkuilen en quick wins.

Top 25 Software Fouten

Prachtig (ik bedoel erg handig) overzicht van de 25 meest dodelijke software programmering fouten volgens de Amerikaanse instituten SANS en MITRE. Er zijn drie categorieen:

- onveilige interactie tussen componenten (8 fouten)

- gebruik van dubieuze bronnen (10 van de 25)

- poreuze verdediging (7)

De Top-25 gaat vergezeld van uitgebreide beschrijvingen, detectie methoden, herstelkosten, preventieve maatregelen, frequentie van misbruik e.d.

Zie ook ‘Softwaremakers moeten boeten voor bugs’ door Jasper Bakker op Webwereld.nl

Outsourcing en Simplification

Hans Reterink (Berenschot) constateert terecht dat bij ICT outsourcing vaak een niet-opgeruimde ICT-constellatie overgedragen wordt aan een externe dienstverlener.  De beheerkosten blijken dan achteraf hoger te zijn dan in de oude eigen-beheer situatie. De interne ICT-afdeling besteedde namelijk onvoldoende of geen tijd aan niet of weinig gebruikte ICT-onderdelen terwijl de externe dienstverlener keurig aandacht wil besteden aan alle onderdelen. Ten onrechte wordt dan geconstateerd dat outsourcing duur is. Eerst opruimen!

Zie ‘Simplificeren bespaart kosten bij outscourcen’ Computable 21 september 2009.

KPMG: overzicht software ontbreekt

Opruimen en standaardiseren zijn twee voor de hand liggende speerpunten in een IT Simplification aanpak. Er is in veel organisaties werk aan de winkel voor wat betreft software.

KPMG ondervroeg ruim 1000 Nederlandse organisaties over hun softwarebeheer.  90% van de ondervraagde bedrijven en instellingen blijkt niet te beschikken over beleid op het gebied van licentiebeheer of over volledige informatie over de software in huis en licentierechten. Als belangrijkste oorzaken worden genoemd: decentrale autonomie over softwarekeuzes, ICT-integratie na fusies en overnames, complexe softwarecontracten en weinig waardering voor software-inventarisaties. KPMG stelt dat software asset management forse kostenbesparingen kan opleveren.

Hoogste tijd……..software standaardisatie!

Een recente discussie over software standaardisatie binnen de LinkedIn-group ICT Vereenvoudiging heeft de volgende inzichten opgeleverd:

> Het gaat niet alleen om software standaardisatie, maar ook (en misschien wel eerst) om standaardisatie van bedrijfsprocessen en master data.

> De keuze voor standaardisatie moet gedragen worden door het management; wat is het gezamenlijke doel en wat zijn de randvoorwaarden? Het management moet ook bereid zijn om de gevolgen te accepteren. Dat is veel belangrijker dan een focus op wat wel en wat niet standaardiseren.

> Voor het draagvlak binnen het lijn-management is duidelijkheid nodig over de gevolgen in de resulaten-rekeningen van bedrijfsonderdelen.  M.a.w. hoe worden de kostenconsequenties van software standaardisatie toegedeeld? Ook is het van belang om helder te zijn over de onderhandelingsruimte voor lokaal management: waarover bestaat keuzevrijheid en wat ligt vast in centraal beleid? 

> Mogelijke belemmeringen voor software standaardisatie zijn:

- de behoefte om lokaal ondernemerschap  binnen business units te stimuleren en ICT daarbij als ‘speeltje’ in te zetten;
- het gegeven (of de perceptie) dat bedrijfsprocessen in verschillende bedrijfsonderdelen onderling sterk verschillen;
- grote verschillen qua schaalgrootte van bedrijfsonderdelen.

Pleidooien voor software standaardisatie stuiten in ieder geval in actuele economische situatie op minder weerstand, aldus ook Freddy Van den Wyngaert, CIO van Agfa en Belgische CIO of the Year 2008 in een artikel op de website DataNews onder de titel ‘Succesvolle creatie van IT Value in goede en slechte tijden’.

Complexiteit dwingt KLM tot automatisch testen

Ongeveer een kwart van de lopende ict-projecten binnen KLM valt onder de hoede van de interne testafdeling. De kosten van het testproces bedragen bij KLM al gauw 30% van de projectkosten (inclusief een deel van de kwaliteitborging). Teammanager Henk van Merode bepleit het gebruik van testhulpmiddelen om daarmee software modelgebaseerd te kunnen testen. Steeds meer tools komen hiervoor beschikbaar. Volgens Van Merode dwingt de toenemende complexiteit van software tot het inzetten van deze geautomatiseerde test-tools. Met name Service Oriented Architecture (SOA) zorgt voor complexiteit door de koppeling van vele afzonderlijke componenten en de oneindigheid van ketens. Bron: IT Executive, 5 mei 2009

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin