IT SIMPLIFICATION

over vereenvoudiging van ict in organisaties

Flower

Posts Tagged ‘vereenvoudiging’

Zelforganisatie in de Zorg

Buurtzorg Nederland: ‘Back to Basics’ Interview met Jos de Blok op Managementsite.nl

httpv://www.youtube.com/watch?v=MR68LFM11Lw&feature=player_embedded

Stemmen: gewoon thuis of onderweg

Stel dat je nu zou kunnen gaan naar www.provincialestatenverkiezingen2011.nl.

Een aantrekkelijke homepage verleidt je om door te klikken naar onderwerpen als ‘Je eigen provincie’, ‘Provinciale Staten en Eerste Kamer’, ‘Wat doet een provincie eigenlijk? e.d.  Prominent op de homepage: de STEM!-button. Je klikt er nieuwsgierig op en krijgt onmiddellijk de mededeling ‘ Sorry, stemmen kan alleen op woensdag 2 maart 2011′. Zou dat niet gewoon moeten kunnen? Dat je op 2 maart ‘s nachts, in de vroege ochtend, tijdens de lunch of om 5 voor 24.00 uur via internet je stem kunt uitbrengen? Dat die website je een overzicht biedt van alle programma’s van de deelnemende partijen, inclusief een vergelijkend overzicht per thema. Heldere profielen met foto’s van de kandidaten per partij. Een overzicht van de thema’s die in de afgelopen periode in jouw provincie actueel waren, met links naar relevante nota’s en moties en het stemgedrag van de verschillende partijen.

Natuurlijk heb je dan voor dat stemmen wel een DigiD nodig, net als bij het invullen en opsturen van belastingaangiften via de website van de Belastingdienst. Of misschien is samenwerking met de banken mogelijk waardoor het ook met behulp van een pinpas en chipper of andere digitale identificatiemethode kan. En waarom eigenlijk niet stemmen vanaf je mobiel? Zodat je ook vanuit de trein gebruik kunt maken van je stemrecht.  Bij Rabo of ING kun je vanaf een mobiele telefoon het saldo van een bankrekening checken en duizenden Euro’s overmaken naar weet-ik-wie. Dan kan het vertrouwelijk uitbrengen van een stem in het kader van landelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen toch niet moeilijk zijn? Wat zou het effect zijn op de opkomst? Ik weet het wel.

IKEA truc?

 

 

Zangeres Joss Stone over auteursrecht

LeBeau CIO of the Year 2010 België

Zijn trefwoorden zijn vereenvoudiging, verregaande integratie, optimalisatie en kwaliteit. Daniel LeBeau (what’s in a name!), vice president management & information systems bij GlaxoSmithKline Biologicals, is door Data News verkozen tot ‘CIO of the Year 2010’ in België.  Lebeau werd door ruim 4.100 Data News-lezers in de top drie cio’s van België gestemd, naast Els Blaton van Axa en Sabine Everaet van Coca-Cola. Een uitgebreide jury van professoren, vooraanstaande it-persoonlijkheden en vertegenwoordigers van diverse gebruikersgroepen bekroonde hem uiteindelijk tot ‘CIO of the Year 2010′.  Bron: Datanews 25 november 2010

Klein Leed

‘Beste Allen,

Ik werk op een klein kantoor met 2 collega’s. Op het moment ben ik aan het onderzoeken hoe wij ons ICT gebeuren kunnen vereenvoudigen.

Op het moment hebben we op kantoor 3 computers en een server die op Windows 2003 draait. Die server maakt dagelijks contact met een andere externe server om backups door te sturen. Tevens haalt deze server onze e-mail op van een andere partij die oa. spam filtert. De server wordt onderhouden door een zoon van de directeur maar die heeft niet altijd tijd. Nu zie ik het voordeel van die server nog niet zo in.(is een server overbodig als er maar 3 man werken?)

Wat willen we: …………………………  Wat zijn op dit moment de overwegingen:

1. server behouden maar een professionele partij vinden die het onderhoud pleegt. behoud van sharepoint

2. alles lokaal draaien en via netwerk mappen en printers delen en via bijv. KPN backup’s maken. Outlook synchroniseren met Online Outlook. Sharepoint vervangen door windows verkenner met een duidelijke mappenstructuur.

3. een Virtual Dedicated server huren en alles uit handen geven.

Echter vinden we het heel lastig om een keuze te maken. vandaar deze post. Wat kunnen jullie aan adviezen geven? mijn collega’s zijn beiden 55plus en geen computer experts. Ik trouwens ook niet. We willen een zo stabiel mogelijke oplossing. weinig onderhoud, weinig gezeur. weinig kosten. Alle adviezen zijn welkom! Alvast bedankt!’

Bron: post op forum gathering/tweekers.net, 1 maart 2010

31 leestips over ICT Vereenvoudiging

Zie de bijgewerkte tab (rechtsboven) Bronnen.

Ontrafelen

Roger Sessions ziet kansen. Hij heeft uitgerekend dat wij wereldwijd per maand zo’n 500 miljard USD kwijt raken aan IT-falen. Dat biedt mogelijkheden. Sessions, een expert op het gebied van IT-architectuur, is er van overtuigd dat complexiteit de boosdoener is. Hij onderscheidt zes oorzaken van complexiteit in IT:

- Teveel onderdelen of functionaliteiten samengevoegd in 1 systeem ofwel onvoldoende opdeling (decompositie); er zijn teveel interne onderlinge afhankelijkheden tussen onderdelen; die zijn vaak geleidelijk ontstaan door toevoegingen aan het systeem in de loop der tijd. Vraagt om opdelen.

- Teveel kleine onafhankelijke systemen naast elkaar waardoor de onderlinge coordinatie (communicatie) problemen veroorzaakt.  Onvoldoende samenvoeging (recompositie) noemt Sessions dit fenomeen dat gemakkelijk kan ontstaan in een Service Oriented Architecture (SOA) wanneer services te smal gedefinieerd worden.

- Verkeerde opdeling (partitioning failure) kan plaatsvinden wanneer een systeem is opgedeeld in subsystemen, waarbij een onderdeel (data of functionaliteit) is toegewezen aan twee of meer sub-systemen of een onderdeel niet is toegewezen, maar aan de aandacht is ontsnapt.

- Functies moeten worden samengevoegd in 1 subsysteem wanneer het gebruik van de ene functie vrijwel altijd ook het gebruik van de andere functie impliceert. Wanneer functies zijn samengevoegd die niet bij elkaar horen, waardoor een complexe opeenhoping (of kluwen) is ontstaan, spreekt Sessions van verkeerde samenvoeging (synergistic failures).

- Wanneer subsystemen onvoldoende duidelijk van elkaar gescheiden zijn ontstaan afbakenings-problemen. Dit kan voorkomen wanneer subsystemen bijvoorbeeld een gemeenschappelijke database gebruiken.

- Een laatste veel voorkomende oorzaak voor complexiteit zijn volgens Sessions overbodigheden. Onnodige functionaliteit ontstaat meestal door een verkeerde analyse van de business requirements.

Bron: The Six Faces of IT Complexity – Roger Sessions (The ObjectWatch Newsletter, August 2008)

Van Quickenborne

Vincent Van Quickenborne is Belgisch minister o.a. verantwoordelijk voor Administratieve Vereeenvoudiging. Recent is bekend gemaakt dat  in 2008 door de federale overheid in België administratieve vereenvoudigingen gerealiseerd zijn die een besparing van Euro 92,9 mln hebben opgeleverd. Van dit bedrag is 22 miljoen Euro te danken aan nieuwe openbare electronische toepassingen  in de sfeer van e-government. Voorbeelden van projecten in deze categorie zijn de inschrijving van voertuigen via internet en belasting-aangiften via internet. Voor de periode 2009-2011 zijn door Van Quickenborne de volgende vier belangrijke administratieve vereenvoudigings-projecten aangekondigd:

* versnelling procedure aan- en verkoop van huizen
* electronische aangifte auteursrechten
* gebruik electronische identiteitskaart als vervoerbewijs in openbaar vervoer
* oprichting van verenigingen via internet

Bronnen: De Standaard en HLN België

Simple Design

Secrets of Simplicity: rules for being simple and usable (Giles Colborne)

View more presentations from cxpartners.

Vereenvoudiging binnen ICT heeft veel te maken met de beleving van apparaten en software door gebruikers. Voor designers van huizen, websites, liften, afstandsbedieningen, stuurhutten in boten, PDA’s, magnetrons, printers, waarvan niet eigenlijk, is gebruikersvriendelijkheid een belangrijk thema. Bijgevoegd een heldere presentatie van Giles Colborne ‘The Secrets of simplicity’. 128(!) sheets, maar in een prettige door-blader-stijl. Bruikbaarheid (‘usability’) is de resultante van efficiency, effectiviteit en tevredenheid. Colborne stelt dat bruikbaarheid en eenvoud bijna identiek zijn. Hij formuleert 4 strategieën om tot vereenvoudiging te komen: 1. minder features 2. verbergen van features 3. groeperen en 4. verplaatsen van features. Vervolgens ook twee Wetten van Vereenvoudiging: 1. Complexiteit wordt nooit volledig weggenomen, maar alleen verminderd en verplaatst en 2. Eenvoud is een beleving in het hoofd van de gebruiker. Die subjectiviteit is wat mij betreft ook een belangrijk gegeven: wat de één als eenvoudig en overzichteluijk ervaart kan een ander als buitengewoon complex beleven.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin