IT SIMPLIFICATION

over vereenvoudiging van ict in organisaties

Flower

Top 25 Software Fouten

Prachtig (ik bedoel erg handig) overzicht van de 25 meest dodelijke software programmering fouten volgens de Amerikaanse instituten SANS en MITRE. Er zijn drie categorieen:

- onveilige interactie tussen componenten (8 fouten)

- gebruik van dubieuze bronnen (10 van de 25)

- poreuze verdediging (7)

De Top-25 gaat vergezeld van uitgebreide beschrijvingen, detectie methoden, herstelkosten, preventieve maatregelen, frequentie van misbruik e.d.

Zie ook ‘Softwaremakers moeten boeten voor bugs’ door Jasper Bakker op Webwereld.nl

Tags: ,

Leave a Reply

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin